Ραντεβού

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AFFIDEA ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 01/01/2017

Νέο Διαγνωστικό Κέντρο της Αffidea στην Κηφισιά

Νέο Διαγνωστικό Κέντρο της Αffidea στην Κηφισιά

Δείτε τις προετοιμασίες για τις εξετάσεις της Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας 

Τα διαγνωστικά εργαστήρια της Affidea Ευρωιατρική, ήδη προσμετρούν σημαντικές διεθνείς αναγνωρίσεις για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουν στον εξεταζόμενο.

 

Η Affidea Ευρωιατρική εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας και Σύστημα διασφάλισης Ποιοτικού ελέγχου στην διενέργεια όλων των εξετάσεων.

H Affidea Ευρωιατρική γιορτάζει 10 Χρόνια λειτουργίας και παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σας προσφέρει 15 εξετάσεις της επιλογής σας με μόνο €25 το χρόνο (Αττική - Θεσσαλονίκη)