Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Τι είναι η Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (Μ.Ο.Π.);

 

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας ή DXA (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry) είναι η εξέταση κατά την οποία γίνεται χρήση των ακτίνων Χ για τον προσδιορισμό της οστικής μάζας.
Θεωρείται η καλύτερη εξέταση για τον έλεγχο της οστικής πυκνότητας και χρησιμοποιείται ευρέως στη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

 

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..
Μάθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οστεοπόρωση και την Μ.Ο.Π.