Ακτινολογικό

Τί είναι η Ακτινογραφία;

Η Ακτινογραφία είναι η παλαιότερη και η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μορφή της
ιατρικής απεικόνισης που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και η οποία συμβάλει στη
διάγνωση πολλών παθήσεων. Πρόκειται για μια ανώδυνη ιατρική εξέταση η οποία
χρησιμοποιείται για την παραγωγή της εικόνων εσωτερικών περιοχών του σώματος,
όπως του θώρακα, της κοιλιάς, των οστών.

X-Ray

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..
Απαντάμε στις ερωτήσεις σας, για την διαδικασία διεξαγωγής της εξέτασης.