Συνεργασία Ευρωιατρική Δάφνης με Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Affidea Δάφνης,προστέθηκε στη λίστα των Διαγνωστικών Κέντρων της Affidea Ευρωιατρικής που θα μπορεί να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.(Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).
Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση συνεργασίας αφορά σε παιδιά ηλικίας ενός (1) μηνός και άνω για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων, υπερήχων και triplex.
Περισσότερες πληροφορίες για τους ασφαλισμένους του Ταμείου εδω