Για να κρατήσουμε ασφαλείς τους άνδρες στη ζωή μας προσφέρουμε πλήρη προληπτικό έλεγχο σε ειδική μειωμένη τιμή. Γιατί πάνω από όλα είναι η υγεία!

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Άνδρα στις 19 Νοεμβρίου, η Affidea επισημαίνει τη σημαντικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και προτείνει ειδικό πακέτο εξετάσεων προληπτικού ελέγχου για κάθε ηλικία.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις σε προνομιακή τιμή κι έχει ισχύ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019:

Γενική αίματος, Γενική ούρων,Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών,

Σάκχαρο, Ουρία, Ολικά λιπίδια, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Κρεατινίνη,

Αθηρωματικός δείκτης, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Γ-gt, SGOT, SGPT