Ένα ακόμη Κέντρου του Ομίλου Διαγνωστικών Εργαστηρίων Affidea, πιστοποιήθηκε για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. Η Affidea Ιατρικό Χανίων αποτελεί το δεύτερο Κέντρο το  οποίο έλαβε την Πιστοποίηση από το Τμήμα Ειδικευμένων Ιατρών Πυρηνικής Ιατρικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UEMS) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πυρηνικής Ιατρικής (EBNM).

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής της Affidea Ιατρικό Χανίων κ. Ιωάννης Μανούσακας εξέφρασε την ικανοποίησή του και ευχαρίστησε το Ιατρικό και Διοικητικό Προσωπικό για τις συνεχείς επιτυχίες και το υψηλό επίπεδο εξετάσεων και υπηρεσιών που προσφέρουν στους ασθενείς, πάντα με γνώμονα τις σταθερές αξίες της Affidea.