Πακέτο εξετάσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Αντρών

Για να κρατήσουμε ασφαλείς τους άνδρες στη ζωή μας, προσφέρουμε πλήρη προληπτικό έλεγχο, σε ειδική μειωμένη τιμή. Γιατί πάνω από όλα είναι η υγεία!

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αντρών στις 19 Νοεμβρίου, η Affidea Ευρωιατρική επισημαίνει τη σημαντικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και προτείνει ειδικό πακέτο εξετάσεων προληπτικού ελέγχου για κάθε ηλικία.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις κι έχει ισχύ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Γενική αίματος
ΤΚΕ
Σάκχαρο
Ουρία
Χοληστερίνη
Κρεατινίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
A
θηρωματικός δείκτης
Σίδηρος ορού
Γενική ούρων
HCV
HIV
HbsAg