Στα πλαίσια του προληπτικού ιατρικού ελέγχου για τον προστάτη, τα Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea Ευρωιατρικής , σας προσφέρουν το αιματολογικό πακέτο Προστάτη σε προνομιακές τιμές
Επικοινωνήστε με το Διαγνωστικό Εργαστήριο που συμμετέχει στην ενέργεια και κλείστε το ραντεβού σας!

Affidea Πειραιά - Βιοπαθολογικό
Affidea Βάρης
Affidea Δάφνης
Affidea Ψυχικού
Ιατρικό Κρήτης
Ιατρικό Χανίων
Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης