Η AFFIDEA Καλαμάτας επιζητώντας διαρκώς να προσφέρει ότι πιο σύγχρονο στην απεικόνιση, πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και φέρνει στο Νομό Μεσσηνίας το μοναδικό πολυτομικό αξονικό τομογράφο 64 τομών, που αποτελεί την εξέλιξη της αξονικής τομογραφίας, μειώνοντας εκπληκτικά τους χρόνους εξέτασης και επιτυγχάνοντας μεταξύ άλλων την πλήρη απεικόνιση της καρδιάς και των στεφανιαίων αγγείων. Ο νέος GE LightSpeed VCT64 τομών πραγματοποιεί από τις πιο απλές έως τις πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.

Ενδεικτικά, οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται:

 • Αναίμακτη Στεφανιογραφία και έλεγχος καρδιακής λειτουργίας, καθώς και αξιολόγηση επασβεστωμένης αθηρωματικής πλάκας 

(calcium plaque scoring)

 • Εγκεφάλου
 • Σπλαχνικού κρανίου, ιγμόρειων (τρισδιάστατες ανασυνθέσεις 3DVR, MIP)
 • Θώρακος και HRCT (υψηλής διακριτικής ικανότητας) Ειδικές μετρήσεις οζιδίων θώρακος
 • Τριφασική μελέτη όγκων ήπατος - παγκρέατος
 • Αξονική πυελογραφία με 3D ανασυνθέσεις
 • 3D virtual colonoscopy (τρισδιάστατη μη επεμβατική κολονοσκόπηση)
 • Αγγειογραφίες εγκεφάλου, καρωτίδων (με 3D ανασυνθέσεις αξονικές και οβελιαίες και στεφανιαίες τομές)
 • Θωρακικής και κοιλιακής αορτής
 • Μετεγχειρητικές αγγειογραφίες μοσχευμάτων
 • Θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας (CT ΘΜ/ΣΣ, ΟΜ/ΣΣ) με απεικόνιση σε τρία επίπεδα (αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες τομές)

Περισσότερες πληροφορίες:27210 94777-8