Το Σάββατο 25 Ιουνίου η Ευρωιατρική γιόρτασε το νέο όνομα και σήμα της με ένα καλοκαιρινό πάρτυ για όλο τον Όμιλο των Διαγνωστικών Εργαστηρίων και καλεσμένους το Ιατρικό και Διοικητικό προσωπικό από όλη την Ελλάδα!

Δείτε την εναρκτήρια ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Affidea Ελλάδος κ. Θεόδωρου Καρούτζου εδώ

Η Αffidea Ευρωιατρική ξεκίνησε την λειτουργία της στην Ελλάδα το 2005, με στόχο την είσοδό της στην ιδιωτική αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων απεικόνισης και βιοπαθολογίας. Σήμερα, λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο 15 διαγνωστικών Κέντρων, εγκατεστημένων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισμό με τεχνολογία αιχμής, στελεχωμένα από καταξιωμένους ιατρούς στο είδος τους και συνδεδεμένα μεταξύ τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.

Η Αffidea Ευρωιατρική εφαρμόζοντας πιστά τα υψηλά επίπεδα λειτουργίας της μητρικής Αffidea, ανταποκρίνεται επιτυχώς στην ευθύνη εξασφάλισης της άριστης ποιότητας αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων στα εργαστήριά της. Με μεθοδική προσέγγιση στην επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού της, καθώς και στην προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού, η Affidea Ευρωιατρική εξασφαλίζει και εγγυάται υπεύθυνα και με αξιοπιστία, ότι το προσωπικό και η τεχνολογία της θα παραμένουν πρωτοπόροι στον κλάδο τους και με αφοσίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

O όμιλος υγείας AFFIDEA ελέγχεται από τον Ελβετικό επενδυτικό οίκο Waypoint Capital και δραστηριοποιείται στους τομείς της Ακτινοθεραπείας, της Διαγνωστικής Απεικόνισης και της Ακτινολογίας. Είναι δε ο μεγαλύτερος όμιλος στην Ευρώπη στους τομείς αυτούς με παρουσία σε 14 χώρες και 157 μονάδες υγείας, με μεγάλη τεχνογνωσία και συμμετοχή σε Συμβάσεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.

Τα εργαστήρια του Ομίλου είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο - ISO 9001.

 Δείτε το video με τις αξίες της Affidea εδώ