Για να κρατήσουμε ασφαλείς τους άνδρες στη ζωή μας, προσφέρουμε πλήρη προληπτικό έλεγχο σε ειδική μειωμένη τιμή. Γιατί πάνω από όλα είναι η υγεία!

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αντρών στις 19 Νοεμβρίου, η Affidea επισημαίνει τη σημαντικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και προτείνει ειδικό πακέτο εξετάσεων προληπτικού ελέγχου για κάθε ηλικία.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις κι έχει ισχύ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 :

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ολικά Λιπίδια
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Κρεατινίνη
 • Aθηρωματικός Δείκτης
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Γ-gt
 • SGOT
 • SGPT