Για να κρατήσουμε ασφαλείς τους άνδρες στη ζωή μας, προσφέρουμε πλήρη προληπτικό έλεγχο σε ειδική μειωμένη τιμή. Γιατί πάνω από όλα είναι η υγεία!

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αντρών στις 19 Νοεμβρίου, η Affidea επισημαίνει τη σημαντικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και προτείνει ειδικό πακέτο εξετάσεων προληπτικού ελέγχου για κάθε ηλικία.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις κι έχει ισχύ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 :

 • Γενική αίματος
 • Αιματοκρίτης
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Χοληστερίνη
 • Κρεατινίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Aθηρωματικός δείκτης
 • Σίδηρος ορού
 • Γενική ούρων
 • HCV
 • HIV
 • HbsAg