Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

Tα Εργαστήρια της Affidea έχουν Διαπίστευση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, για τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται στο χώρο τους, όπως φαίνεται στα επίσημα Πεδία Εφαρμογής Διαπίστευσης που περιγράφονται στα σχετικά πιστοποιητικά:

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ            ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012

ΒΑΡΗ

948

ΨΥΧΙΚΟ

946

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

906

ΔΑΦΝΗ

1038

ΣΠΑΡΤΗ

947

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

956

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

904

ΧΑΝΙΑ

944

ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

1024

ΚΟΖΑΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ

1026

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

905

ΚΑΒΑΛΑ

943

Μόνον με τη Διαπίστευση, αναγνωρίζεται και βεβαιούται επίσημα η τεχνική επάρκεια ενόςΙατρικού Εργαστηρίου για την έκδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, υιοθετούμε και συνεχώς βελτιώνουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς μας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (Πιστοποίηση).

 

 ISO_9001_COL

Αρ.Πιστοποιητικού
195849-2016-
AQ-BUD-RvA

 

 

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..

Πως γίνεται μία Μαγνητική ή Αξονική Τομογραφία; Τι πρέπει να γνωρίζω για την Ψηφιακή Μαστογραφία;

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας για όλες τις διαδικασίες εξετάσεων. Σε κάθε υπηρεσία μας θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στην ενότητα FAQs