Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας

Δήλωση Ποιότητας 

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας είναι να παρέχει στους πελάτες (εξεταζόμενους)/θεράποντες ιατρούς τις υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Για την επίτευξη των παραπάνω:

  • Υιοθετούμε και συνεχώς βελτιώνουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
  • Δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες (ασθενείς) μας υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Θέτουμε σαν στόχο την ικανοποίηση των πελατών βελτιώνοντας συνεχώς την κατάρτισή μας.
  • Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας ώστε να εξασφαλίζουμε το σταθερό επίπεδο ποιότητας.
  • Οι παρατηρήσεις για τις υπηρεσίες μας εξυπηρετούν την βελτίωση της ποιότητας.
  • Η Διοίκηση της εταιρείας, τα στελέχη των τμημάτων και όλα τα μέλη του προσωπικού δεσμεύονται να προάγουν ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Το ρητό μας είναι:

"Ευθύνη, Αξιοπιστία και Αφοσίωση στον Ανθρωπο"

 

 

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..

Πως γίνεται μία Μαγνητική ή Αξονική Τομογραφία; Τι πρέπει να γνωρίζω για την Ψηφιακή Μαστογραφία;

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας για όλες τις διαδικασίες εξετάσεων. Σε κάθε υπηρεσία μας θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στην ενότητα FAQs