Υπηρεσίες Κύρους

Τα διαγνωστικά εργαστήρια της Affidea Ευρωιατρική ήδη προσμετρούν σημαντικές διεθνείς αναγνωρίσεις για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουν στον εξεταζόμενο.
Σε αυτό το αποτέλεσμα, συνεισφέρει καίρια η επιλογή της Affidea Ευρωιατρική να διαθέτει συνεχόμενες βάρδιες ιατρικού προσωπικού.
Κατ'αυτόν τον τρόπο, παρέχεται στον εξεταζόμενο άμεσα και ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα της εξέτασης, μία ιατρική διάγνωση από τον ιατρό βάρδιας, πριν ακόμα συμβουλευτεί τον θεράποντα ιατρό του. Το γεγονός αυτό, προσδίδει το χαρακτήρα της "δεύτερης γνώμης" στη διάγνωση για τις εξετάσεις που μόλις πραγματοποιήθηκαν, χωρίς την πρόσθετη επιβάρυνση μιας ιατρικής επίσκεψης.

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..

Πως γίνεται η Μαγνητική Τομογραφία;

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας, για την διαδικασία διεξαγωγής της εξετάσης.