Το Ιστορικό της Εταιρίας

H Affidea Ευρωιατρική, είναι η Ελληνική θυγατρική εταιρεία της  AFFIDEA (www.affidea.com), η οποία απασχολεί περίπου 3000 επαγγελματίες υγείας.

Η Affidea είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και παρόχους στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη και διαχειριστής ενός μεγάλου αριθμού ιατρικών κέντρων πανευρωπαϊκά, με ειδίκευση στις διαγνωστικές εξετάσεις και τις υπηρεσίες ακτινοθεραπείας. Τα εργαστήριά της είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001.

Η Affidea Ευρωιατρική ξεκίνησε την λειτουργία της στην Ελλάδα το 2005, με στόχο την είσοδό της στην ιδιωτική αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων απεικόνισης και βιοπαθολογίας.

Σήμερα, λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο 15 διαγνωστικών εργαστηρίων, εγκατεστημένων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισμό με τεχνολογία αιχμής, στελεχωμένα από καταξιωμένους ιατρούς στο είδος τους και συνδεδεμένα μεταξύ τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.

Η Affidea Ευρωιατρική εφαρμόζοντας πιστά τα υψηλά επίπεδα λειτουργίας της μητρικής Affidea, ανταποκρίνεται επιτυχώς στην ευθύνη εξασφάλισης της άριστης ποιότητας αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων στα εργαστήριά της. Με μεθοδική προσέγγιση στην επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού της, καθώς και στην προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού, η Ευρωιατρική εξασφαλίζει και εγγυάται υπεύθυνα και με αξιοπιστία, ότι το προσωπικό και η τεχνολογία της θα παραμένουν στην πρωτοπορία του κλάδου τους, με αφοσίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

PANTEBOY
Γρήγορη πρόσβαση σε Ιατρικές Εξετάσεις στα Εργαστήρια της Affidea..

Πως γίνεται η Μαγνητική Τομογραφία;

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας, για την διαδικασία διεξαγωγής της εξετάσης.